Sunday, March 13, 2016

Kad se vidi ono sto se ne vidi

„Najčešći naziv ajuaska potiče iz kečua jezika i predstavlja spoj dve reči „aja”, što znači smrt i „uaska” – lijana. S obzirom na to da se smrt povezuje sa odlaskom duša u svet druge realnosti ovaj naziv „lijana smrti” ili „lijana duša” asocira na vezu ove dve realnosti.

(...)

Majka ajuaske će ti pokazati taj svet ako hoće, a ako neće, nemoj tražiti. Ako pak budeš tražio,  možeš umreti jer taj svet nije za svakoga. Ako ga ne budeš razumeo, umrećeš. Ali ako ga razumeš, videćeš da je to dobar svet. U njemu je naš život.

(...)

Sledeći mističnu geografiju druge realnosti.....

U suštini cilj puta jeste da ih vrati u mitsku prošlost, utvrdi njihovu zajedničku autentičnu pripadnost grupi, suoči ih sa mitskim bićima i svemogućim kosmičkim silama i uveri ih u njihovu naklonost i zaštiti.

Ajauaska je nešto što se pije... Ona ti pokazuje odakle dolaziš, odakle dolaze sve Mačigenke koje su bile  i koje jesu. Ti onda znaš da ništa ne može da ti se dogodi.

Nije bila ni riba, ni ptica, ni životinja, ali je bila najlepša. Pošto je ubila ogromnog jaguara, na njegovoj krvi se spojila sa prvim i najmoćnijim šamanom čije je biće bilo raspršeno u vazduhu. U trenutku kad su dostigli vrhunac zadovoljstva svet je obasjala svetlost koja je okruživala sve što postoji. Sada šamani daju Mačigenkama da piju ajauasku koja im pomaže da se bića stope sa vazduhom u kojem je raspršen njihov prvi šaman i da se stope sa svetlošću koja je nastala spajanjem prvog čoveka i prve žene i koja okružuje i sve što se vidi i sve što se ne vidi. U tom spajanju Mačigenka je i nebo i zemlja i svetlosti vazduh. On vidi stvari koje se obično ne vide i razume stvari koje se obično ne razumeju.

Ako je neko u svojim vizijama video tigra, video je sebe.

(...)

Svako ima svoj mali prozor prema univerzumu. ”

Časlav Hadži Nikolić

No comments: