Friday, October 30, 2015

Trideset

"Kad je bio veoma mlad, želeo je da umre veoma rano, nije čak ni želeo da doživi trideset godina. Ali sad je želeo život. Tada su se u njegovoj glavi samo njihali interpunkcijski znaci sveta, ali sada su mu dolazile prve rečenice u kojima je svet nastupao. (...) Dugo nije znao ni u šta treba da veruje, pa čak ni da li je sramotno verovati u nešto. Sad je počeo da veruje samom sebi kad je nešto činio i govorio. Stekao je poverenje u samog sebe. (...)Uskoro ću napuniti trideset godina. Doći će taj dan, ali niko neće udariti u gong da to objavi. Ne, taj  dan neće doći, on je već došao, sadržan je u svim danima ove godine koju je sa velikom mukom proživeo. S nestrpljenjem misli na budućnost, na posao i želi da ubrzo izađe kroz donju kapiju.... Kažem ti, ustani i idi! Nije ti slomljena nijedna koščica. "

"Trideset", I. Bahman

No comments: