Wednesday, January 28, 2015

Fric

„Čujem kako stavlja ruku u bravu i osmehujem se, sve se u meni osmehuje. Volela bih da Bog, u svom sećanju na mene, sačuva samo ovu moju sliku.
(...)

Taj uvod u dugi preludijum slavljenja sparivanja dve žudnje, posle koga će bezuslovno jedno od dva tela ostati usamljeno da se moli, a drugo postati nedostižni hram koji će otići zauvek. ”
Sanja Domazet, „Fric”

No comments: