Sunday, August 24, 2014

Napisati istoriju ,,Jednog dana sveta''

-          kako se sunce rađa na Tibetu, u Sahari, u Firenci i Limi,
-          kako se bude deca, kako se bude žene,
-          kako se bude radnici,
-          kako se bude ratnici,
-          kako se širi miris kafe, čaja, kajgane, krvi sveže zaklane kokoši,
-          kako seljaci idu na posao,
-          kako kreću mule,
-          kako kreću vozovi,
-          tenkovi,
-          kako žene na obali reke počinju da peru rublje,
-          zatim dolazi podne i život zamire (u tropima – u Čadu, u Maliju, u pustinjama Atakama, Gobi, Kara-Kum i sl.),
-          kako se vaja u drvetu, u glini, u kamenu, kako se kuje metal, kako se glača dijamant,
-          kako se na raznim mestima čuju mašine,
-          zatim zamiranje poslova, povratak s posla,
-          kako sve usporava kretanje,
-          spušta se mrak,
-          veče,
-          kako se pale ognjišta, svetla na prozorima, sijalice, neonske svetiljke, rojevi svitaca, oči zmije boa,
-          kako gori savana, selo, grad posle bombardovanja,
-          kako se u Černobilu otvaraju vrata pakla,
-          kako sedamo za večeru, gledamo televiziju,
-          kako detence (plačljivko, mrvica, kljunić) hoće (neće) da spava,
-          opšti, lagani počinak,
-          pre toga – zbližavanje tela,
-          kako se to čuje,
-          šapati, glasovi, dozivanja, krici (Vavilonska kula jezika, tonova, zvukova, brujanja, inkantacija, b-moll i C-durr),
-          lagano ulaženje u tminu, u noć,
-          u muke nesanice, u priviđenja i košmare ili u krepko hrkanje, u zaborav, u snove,
-          kako zemlja tone u nepostojanje i kako se posle nekoliko sati, u svitanje, vraća 

Rišard Kapušćinjski - ,,Lapidarium''

No comments: