Tuesday, February 4, 2014

Šta je život?

 "To je treptaj svica u noći. To je dah bufala na zimskoj hladnoći. To je mala senka koja juri preko trave i nestaje u zalasku sunca."
Iz zbirke mudrosti starih Indijanaca

No comments: