Tuesday, November 27, 2012

Juli u novembru

Čitam Lalića  ponovo posle dugo vremena....


Nikad samlji

Nikad samlji nego krajem jula
Kada je letu pedalj do zenita,
A hlorofilu aršin do rasula
U metastazi žutila i ruja,

Tamnije kada zelene su boje
U vrtovima, a strnjika suva,
Tamnija onda amplituda bruja
Vetra što obnoć u vremenu duva.

Nikad samlji nego krajem jula,
Kad sve je, misliš, na dohvatu: čula
Oštra ko nož još topao od točka

Brusača, ali bitno nedostaje:
Anđela koga slutiš nećeš sresti,
A vazduh trudan je od blagovesti.

Ivan V. Lalić

1 comment:

Damir Malesev said...

Не "Никад самљи" (што нарушава ритам),већ "Никада самљи".