Sunday, August 29, 2010

Teska vremena

Šta će ti ono za šta te sjećanja ne vežu? Šta će ti ono s čim živio nisi? Šta će ti…?


http://www.artmistakes.com/2010/08/04/tesko-vrijeme/

No comments: